αlfa terapie

Vše začíná myšlenkou…

 

      Ujasnit si životní směřování, zlepšit vztahy,  pochopit příčinu opakujících se vzorců, objasnit původ nemoci....

 

      Rodinné a systemické konstelace Berta Hellingera

couple 885381 340       Konstelace jsou oblíbenou prožitkovou metodou rozvoje osobnosti a sebepoznávání pro skupinu i

       jednotlivce.  Životní události (např.předčasná umrtí, ztráta majetku, závislosti, rodinná tabu aj.) a

       vzorce našeho chování, které projektujeme do našeho života ovlivňují jeho kvalitu.  Konstelace

       jsou nástrojem pro uvědomění si, co se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává, umožní

       nahlédnout na situaci v rodině, partnerství, organizacích apod., porozumět tak vztahům a jejich

       souvislostem, rozkrýt odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život a získat návod jejich

       řešení. Metodu lze využít v mnoha směrech.

        Co je dobré vědět  před rozestavěním vlastní konstelace?

         

       S ohledem na potřeby a možnosti klienta lze pracovat také s metodami EFT, EMI, regresní terapii....


        Individuální konzultace pro klienty, kteří upřednostňují diskrétnost nebo nechtějí pracovat ve skupině a hovořit o

        tématech, která vnímají jako citlivá, probíhají formou rozhovoru zaměřeným na okolnosti, které udržují problém a na

        konkrétní změny v životě, které jsou stěžejní pro dosažení záměru.

     

   EmotionalFreedomTechnique   

EFT

(Emotional Freedom Techniques)

   Soubor technik emoční psychologie se stimulací příslušných akupresurních bodů.

thought 1088647 340     

Regresní terapie

Metoda řízeného vzpomínání

 

beautiful 2315 340

EMI 

(Eyes Movement Integration)

Metoda práce s traumatem a jeho integrace pomocí očních pohybů.


       Jacobsonova relaxace, řízená relaxace

        Technika k dosažení celkového tělesného a duševního uvolnění.

 

Používané metody nejsou cílem samy o sobě, ale prostředkem k dosažení konkrétního cíle, němž se s klientem předem dohodneme.

               Terapie nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči a neslouží jakémukoliv léčení stavnovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny.              

 
Sledujte nás na Facebooku