αlfa terapie

Vše začíná myšlenkou…

 

      Ujasnit si životní směřování, zlepšit vztahy,  pochopit příčinu opakujících se vzorců, objasnit původ nemoci....

       

           Online konzultace  

     

      Rodinné a systemické konstelace Berta Hellingera

couple 885381 340   

      Konstelace jsou oblíbenou prožitkovou metodou rozvoje osobnosti a sebepoznávání pro     

      skupinu i jednotlivce. Životní události  a vzorce našeho chování, které projektujeme    

      do našeho života, ovlivňují jeho kvalitu.  Konstelace jsou nástrojem pro uvědomění si, co    

      se v nás samotných nebo v našich vztazích odehrává, umožní nahlédnout na situaci    

      v rodině, partnerství, organizacích  apod., porozumět tak vztahům v souvislostech,    

      rozkrýt odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život a získat návod jejich řešení.

 

      možná si nevíte rady s

 

     ....pocity, že vám něco chybí, ale neumíte to pojmenovat

     ....ujasněním si životní priority a získat nový impulz 

     ....hledáním směru, když stojíte na životní křižovatce 

     ... situacemi, které se vám dokola opakují 

     ... pocity strachu, stresu, fobie

     ... chronickými bolestmi, závislosti, alergie 

     ... budování sebevědomí a sebepřijetí 

    

       Metodu lze využít v mnoha dalších směrech

 

         Co je dobré vědět  před rozestavěním vlastní konstelace?

 

 

       Pohybová terapie s využitím arteterapeutických metod

        

       Pro člověka je pohyb přirozený a základním projevem života. Pohybem vyjadřujeme svoje pocity, emoce a 

       komunikujeme s okolním světem, člověk reaguje na jakékoliv podněty, bez ohledu na to, zda jsou

       negativní nebo pozitivní. Pohyb vyvolává radost, zlepšuje náš zdravotní stav a ovlivňuje naší mysl. Pohybová terapie 

       je metoda, která využívá výrazový pohyb, který vychází z prožívání a odráží náš vnitřní svět. Jeho výsledkem je nějaká

       reakce, která ovlivní další jednání a vývoj vztahů.

 

       Individuální konzultace jsou idealní pro klienty, kteří upřednostňují diskrétnost nebo nechtějí pracovat ve skupině a

       hovořit o tématech, která vnímají jako citlivá, probíhají formou rozhovoru zaměřeným na okolnosti, které udržují

       problém a na konkrétní změny v životě, které jsou stěžejní pro dosažení záměru.

     

        S ohledem na potřeby a možnosti klienta lze pracovat také s metodami EFT - Soubor technik emoční psychologie se 

        stimulací příslušných akupresurních bodů. Pro efektivní využití času při práci s klientem  používám také koučovací

        pomůcky, např. Tarot. 

 

Používané metody nejsou cílem samy o sobě, ale prostředkem k dosažení konkrétního cíle, němž se s klientem předem dohodneme.

               Terapie nenahrazují lékařskou, psychologickou či psychiatrickou péči a neslouží jakémukoliv léčení stavnovení diagnózy ve smyslu klasické medicíny..

 
Sledujte nás na Facebooku